Khi xuất / nhập (import / export ) database trong phpmyadmin (mình dùng control panel là Cyber Panel chạy trên nền Open Litespeed ) mình đã gặp lỗi “maxDynRespSize”, “max dynamic response body size”… cơ sở dữ liệu chỉ xuất được tầm 20 -30Mb trong khi đầy đủ tới hơn 100Mb.

lỗi maxDynRespSize

Hình ảnh thông báo lỗi maxDynRespSize khi nhập (import) cơ sở dữ liệu

Mình tìm hiểu trên các diễn đàn như stackoverflow, forum của nhóm quản trị webserver Cyber Panel. Litespeed… và các forum liên quan khác nhưng vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân là gì và cách khắc phục triệt để. Mặc dù đã tăng thông số max dynamic response body size lên trên server như trong thông báo lỗi mà vẫn không thành công. Tuy nhiên mình đã tìm ra cách để export đầy đủ cơ sở dữ liệu để không còn gặp lỗi này.

Thông báo lỗi

Khi xuất dữ liệu database ở cuối file có dòng sau:

Nguyên văn: The dynamic response body size is over the limit, the response will be truncated by the web server. The limit is set in the key ‘maxDynRespSize’ located in the tuning section of the server configuration, and labeled ‘max dynamic response body size’.

Dịch ra bằng Google dịch: Kích thước nội dung phản hồi động vượt quá giới hạn, phản hồi sẽ bị máy chủ web cắt bớt. Giới hạn được đặt trong khóa ‘maxDynRespSize’ nằm trong phần điều chỉnh của cấu hình máy chủ và được gắn nhãn ‘kích thước cơ thể phản hồi động tối đa’ .

Lỗi max dynamic response body size

Thông báo lỗi ở cuối file cơ sở dữ liệu khi mở file bằng Notepad

Khắc phục lỗi

Khắc phục lỗi “maxDynRespSize”, “max dynamic response body size” của cơ sở dữ liệu bằng cách bật nén khi xuất ra (export).

Mình khắc phục bằng cách này gọi là chữa cháy chứ không giải quyết tận gốc vấn đề, bạn nào có phương án khác có thể để lại comment để mọi người cùng biết nhé.

Chi tiết mình thể hiện ở các hình ảnh phía dưới.

Chọn xuất database theo tùy chỉnh, sau đó ở phần ghi kết xuất ra tập tin chọn nén zip rồi thực hiện xuất cơ sở dữ liệu.

xuất cơ sở dữ liệu

Khi xuất ra cơ sở dữ liệu thay vì chọn nhanh mình chọn tùy chỉnh.

khắc phục lỗi

Sau đó chọn nén zip.

Chúc bạn xử lý thành công.